Sherbimet

Cmimet

DIAGNOSTIKIMI DHE PARANDALIMI

Vizita stomatologjike

1000 ALL

Radiografi retroalveolare dixhitale

300 ALL

Oropantomografi dixhitale

2000 ALL

Ortopantomografi dixhitale 1/4

700 ALL

Ortopantomografi dixhitale 1/2

1000 ALL

Radiografi e Artikulacionit Temporo-Mandibular

2000 ALL

CT3D i Artikulacionit Temporo-Mandibular

7000 ALL

CT3D i nofullave

7000 ALL

CT3D i nofullave me planifikim

10000 ALL

Sherbimet

Cmimet

TERAPI DHE ENDODONTI

Mbushje për dhëmbët e qumështit Grade e I 

2500 ALL

Mbushje per dhembet e qumeshtit Grade e II 

3900 ALL

Mbushje Amalgami për dhëmbët e përhershëm 

3500 ALL 

Kavitet me shumë siperfaqe (rindërtim me vidapulpare)

 500 ALL 

Mbushje Kompoziti (rezine) – dhëmbët e përhershëm ( grade e II ) 

3900 ALL

Mbushje kompoziti ( rezine ) – dhemb I perhershem ( grade e I ) 

2900  ALL

Mbushje e përkohshme e kavitetit 

500 ALL

Imobilizimi i dhëmbëve në sektorin interkanin

 8000 ALL 

Mbyllja e fisurave (Silant)

  2500 ALL 

Mbushje Glass Ionomeri I,II, sipërfaqe 

 2500 ALL 

Mbushje porcelani me Cerec (inlay, onlay, overlay).

42000 ALL

Vizita endodontike fillestare

1000 ALL 

Mbulimi i pulpës me preparate biologjike

2000 ALL 

Mbushje kanali (Dhëmb me një rrenjë) 

2500 ALL 

Mbushje kanali (Dhëmb me dy rrënjë).

3500 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me tre rrënjë).

4500 ALL 

Mbushje kanali (Dhëmbë qumështi)

2000 ALL 

Mbushje kanali me instrument rotator (Dhëmb me një rrenjë)

4500 ALL 

Mbushje kanali me instrument rotator (Dhëmb me dy rrënjë)

6000 ALL

Mbushje kanali me instrument rotator (Dhëmb me tre rrënjë)

7500 ALL 

Amputimi i pulpës

2000 ALL 

Pulpotomi

2000 ALL 

Mjekimi i infeksionit periapikal (sipas seancave) 

2500 ALL 

Mjekimi i dhëmbit gangrenoz (sipas seancave)

2500 ALL 

Kurore Celiku

6000 ALL

Sherbimet

Cmimet

PROTETIKA STOMATOLOGJIKE FIKSE

Mock-Up

10000 ALL

Digital Smile Design

7000 ALL

Kurora metal-porcelan

9900 ALL 

Heqja e kurorës/urës së vjetër

1000 ALL 

Kurorë/urë e përkohshme direkte (deri në 3 element)

1500 ALL

Kurorë/urë e përkohshme me CAD-CAM (deri ne 3 element)

3000 ALL

Kurorë/urë e përkohshme me CAD-CAM (për një nofull)

7000 ALL 

Kurorë provizore mbi implant 1

7000 ALL

Kurorë provizore mbi implant 2

14000 ALL

Rindërtimi i derdhur me metal (vidë e derdhur)

5500 ALL 

Rindërtim zirkoni

8000 ALL 

Ricementimi i kurorave

1000 ALL 

Zirkon i plotë

20000 ALL 

 Zirkon porcelan

25000 ALL 

CAD CAM (CERES system in office)

37500 ALL 

E-Max kurorë

42000 ALL 

Kurore Platini 

48800 ALL

Kurore Floriri

73200 ALL

Veneer

39900 ALL

Non-prep Veneer

48000 ALL 

Vendosja e abutmentit mbi implant

15000 ALL 

Vendosja e kurorës metal-porcelan mbi implant

15000 ALL

Zirkon i plotë

27000 ALL

Zirkon porcelain mbi implant

30000 ALL

CAD CAM (CERES system in office)

37500 ALL

E-Max kurorë

37500 ALL

Kurore metali (jo flori)

7000 ALL

Sherbimet

Cmimi

PROTETIKA STOMATOLOGJIKE E LEVIZSHME

Protezë totale akrilat per një nofull

30000 ALL

Protezë totale akrilat me makiazh për një nofull

50000 ALL 

Protezë e pjesshme akrilat për një nofull (1-3 dhëmb)

12000 ALL

Protezë e pjesshme akrilat për një nofull (mbi 3 dhëmb)

18000 ALL

Protezë imediate e pjesshme (për dhëmb)

3000 ALL 

Protezë imediate e plotë (për nofull)

28000 ALL 

Protezë e skeletuar pa atashment

40000 ALL 

Protezë e skeletuar me atashment

48500 ALL 

Protezë e skeletuar me atashment mbi implantet dentare

83400 ALL 

Ribazimi i protezës së plotë

5500 ALL 

Riparimi i protezes kur dhembet nuk jane te perfshire

5500 ALL

Zevendesimi i dhembeve ne protezat e levizshme

3000 ALL

Riparimi i fasetës së kurorës/urës

3500 ALL 

Vendosja e atashmentit CEKA

11000 ALL 

Vendosja e shufrës Dokler

11000 ALL 

Vendosja e kurorës teleskopike

11000 ALL 

Shabllona mbrojtës (Bruksizëm)

5000 ALL 

Shabllona për zbardhim dhe zbardhuesi Nitewhite ACP

20000 ALL 

Zbardhimi i dhëmbëve në klinikë( 3 seanca )

20000 ALL 

Zbardhimi i dhëmbëve në klinikë( 1 seanca )

10000 ALL

Zbardhimi i dhëmbëve në klinikë( 2 seanca )

20000 ALL

Sherbimet

Cmimet

KIRURGJI ORALE

Konsultimi kirurgjik specialistik

2500 ALL

Heqja e dhëmbit të qumështit

1000 ALL 

Heqje dhëmbi (me një rrenje)

1000 ALL 

Heqje dhëmbi (me dy ose më shumë rrënjë)

2000 ALL

Heqja e dhëmbit të pjekurisë maxilar

2500 ALL 

Heqja e dhëmbit të pjekurisë mandibular  

5000 ALL 

Heqja e dhëmbëve të impaktuar dhe semi impaktuar me kirurgji

15000 ALL 

Incizioni dhe drenime intraorale

4200 ALL 

Incizioni ekstraoral

7000 ALL 

Vendosja e suturave primare

7000 ALL 

Hemiseksioni i rrënjëve

5500 ALL 

Biopsia 

7000 ALL 

Incizioni i gjëndrrës ose kanalit të pështymës

4200 ALL 

Punksioni në hapësirën orale

2800 ALL 

Mbyllja e hapjes oro-antrale (metoda konservative)

7000 ALL 

Mbyllja e hapjes oro-antrale me lembo mukoperiostal

21000 ALL 

Plastika e sinusit Maxillar Operacioni Caldwel Lucu

42000 ALL

Plastika e sinusit (Vasmund- Rehman)

35000 ALL 

Apikotomia e dhëmbëve (incisiveve, kanineve, paramolareve)

15000 ALL 

Apikotomia e molareve

28000 ALL

Apikotomia me mbushje retrograde

20000 ALL 

Heqja e mukoceles se vogel

14000 ALL

Heqja e mukoceles se madhe

28000 ALL

Heqja e cistave dentogjene (cystamagna)

48000 ALL 

Implant dentar

79000 ALL 

Guidë kirurgjikale për një implant tek

27800 ALL

Guidë kirurgjikale për të gjithë nofullën

139000 ALL

Vendosje abatmentit në implant

13900 ALL

Vestibuloplastika

14000 ALL

Frenulektomia

10000 ALL

Denudimi

20000 ALL 

Alveoloplastika (pa augmentim)

8000 ALL 

Alveoloplastika (me augmentim) varësisht nga sasia e kockës

 28000 ALL

Sinus lifting  (ngritja e sinusit)

 28000 ALL

Kocka 1gr

14000 ALL

Kocka 2 gr

28000 ALL

Membrana e vogel

14000 ALL

Membrana e madhe

28000 ALL

Heqje e Gummy smile e vogel

14000 ALL

Heqje e Gummy smile e mesme

21000 ALL

Heqje e Gummy smile e madhe

28000 ALL

Kirurgji me lazer (1 quadrant)

7000 ALL

Trajtimi i plageve te gojes me lazer

3000 ALL

Desifektim i kanaleve me laser (1kanal)

1000 ALL

Desensibilizim me lazer (deri ne 6 dhembe)

7000 ALL

Sherbimet

Cmimet

PARADONTOLOGJI

Heqja e pllakës dentare

2000 ALL 

Heqja e gurëzave me ultratinguj

2900 ALL

Heqja e gurëzave (me anestezi)

3900 ALL 

Fluorizimi i dhëmbëve 

1500 ALL 

Kyretimi i thellë i xhepave parodontal (për kuadrant)

3500 ALL 

Incizioni i gingivës

1500 ALL 

Ekcizioni i indit gingival

3000 ALL 

Sutura gingivale 

4000 ALL 

Gingivektomia me gingivoplastikë

14000 ALL 

Frenektomia labiale 

7000 ALL 

Frenektomia e gjuhës

7000 ALL 

Kyretimi i xhepave paradontal (me lembo) për kuadrant

14000 ALL 

Sherbimet

Cmimet

ORTODONTIA

Vizita e pare

3000 ALL

Vizita e dyte per marrjen e mases (2D, perfshire teknikun)

6000 ALL

Aktivizimi I aparatit mujor 

4000 ALL

Trajtim  ortodontik me braketa metalike per dy nofullat 

140000 ALL

Trajtim ortodontik me braketa metalike per nje nofull 

70000 ALL

Trajtim ortodontik me braketa qeramik per te dy nofullat

190000 ALL

Trajtim Ortodontik me braketa qeamire per nje nofull 

95000 ALL

Invisalin

250000 ALL

Sherbimet

Cmimet

Sherbime dentare nen anestezi te pergjithshme

Mbushje për dhëmbët e qumështit grade e I 

3250 ALL

Mbushje Kompoziti për dhëmbët e qumeshtit grade e II 

3770 ALL

Kavitet me shumë siperfaqe (rindërtim me vidapulpare) 

650 ALL

Mbushje Kompoziti (rezine) – dhëmbët e përhershëm grade e II

5070 ALL

Mbushje kompoziti ( rezine ) – dhemb I perhershem ( grade e I ) 

3770 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me një rrenjë) 

3250 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me dy rrënjë) 

4550 ALL

Mbushje kanali ( dhemb me tre rrenje )

5850 ALL

Mjekim infeksioni periapika

3250 ALL

Heqje e dhembit te qumeshtit 

1300 ALL

Heqje dhembi me nje rrenje 

1300 ALL

Heqje dhembi me dy ose me shume rrenje 

2600 ALL

Heqja e dhembit te pjekurise maxilar  

3250 ALL

Heqja e dhembit te pjekurise maxilar  

6500 ALL

Heqja e dhembit te impaktuar dhe semi impaktuar me kirurgji 

19500 ALL

Heqje e gurezave me nestezi te pergjithshme 

3770 ALL

Fluorizim I dhembeve 

1950 ALL

Kyretim I xhepit paradontal me lembo per nje kuadrat 

4550 ALL

DIAGNOSTIKIMI DHE PARANDALIMI

Vizita stomatologjike
1000 ALL

Radiografi retroalveolare dixhitale
300 ALL

Oropantomografi dixhitale
2000 ALL

Ortopantomografi dixhitale 1/4
700 ALL

Ortopantomografi dixhitale 1/2
1000 ALL

Radiografi e Artikulacionit Temporo-Mandibular
2000 ALL

CT3D i Artikulacionit Temporo-Mandibular
7000 ALL

CT3D i nofullave
7000 ALL

CT3D i nofullave me planifikim
10000 ALL

TERAPI DHE ENDODONTI

Mbushje për dhëmbët e qumështit Grade e I
2500 ALL

Mbushje per dhembet e qumeshtit Grade e II
3900 ALL

Mbushje Amalgami për dhëmbët e përhershëm
3500 ALL

Kavitet me shumë siperfaqe (rindërtim me vidapulpare)
500 ALL

Mbushje Kompoziti (rezine) – dhëmbët e përhershëm ( grade e II )
3900 ALL

Mbushje kompoziti ( rezine ) – dhemb I perhershem ( grade e I )
2900 ALL

Mbushje e përkohshme e kavitetit
500 ALL

Imobilizimi i dhëmbëve në sektorin interkanin
8000 ALL

Mbyllja e fisurave (Silant)
2500 ALL

Mbushje Glass Ionomeri I,II, sipërfaqe
2500 ALL

Mbushje porcelani me Cerec (inlay, onlay, overlay)
42000 ALL

Vizita endodontike fillestare
1000 ALL

Mbulimi i pulpës me preparate biologjike
2000 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me një rrenjë)
2500 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me dy rrënjë)
3500 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me tre rrënjë)
4500 ALL

Mbushje kanali (Dhëmbë qumështi)
2000 ALL

Mbushje kanali me instrument rotator (Dhëmb me një rrenjë)
4500 ALL

Mbushje kanali me instrument rotator (Dhëmb me dy rrënjë)
6000 ALL

Mbushje kanali me instrument rotator (Dhëmb me tre rrënjë)
7500 ALL

Amputimi i pulpës
2000 ALL

Pulpotomi
2000 ALL

Mjekimi i infeksionit periapikal (sipas seancave)
2500 ALL

Mjekimi i dhëmbit gangrenoz (sipas seancave)
2500 ALL

Kurore Celiku
6000 ALL

PROTETIKA STOMATOLOGJIKE FIKSE

Mock-Up
10000 ALL

Digital Smile Design
7000 ALL

Kurora metal-porcelan
9900 ALL

Heqja e kurorës/urës së vjetër
1000 ALL

Kurorë/urë e përkohshme direkte (deri në 3 element)
1500 ALL

Kurorë/urë e përkohshme me CAD-CAM (deri ne 3 element)
3000 ALL

Kurorë/urë e përkohshme me CAD-CAM (për një nofull)
7000 ALL

Kurorë provizore mbi implant 1
7000 ALL

Kurorë provizore mbi implant 2
14000 ALL

Rindërtimi i derdhur me metal (vidë e derdhur)
5500 ALL

Rindërtim zirkoni
8000 ALL

Ricementimi i kurorave
1000 ALL

Zirkon i plotë
20000 ALL

Zirkon porcelan
25000 ALL

CAD CAM (CERES system in office)
37500 ALL

E-Max kurorë
42000 ALL

Kurore Platini
48800 ALL

Kurore Floriri
73200 ALL

Veneer
39900 ALL

Non-prep Veneer
48000 ALL

Vendosja e abutmentit mbi implant
15000 ALL

Vendosja e kurorës metal-porcelan mbi implant
15000 ALL

Zirkon i plotë
27000 ALL

Zirkon porcelain mbi implant
30000 ALL

CAD CAM (CERES system in office)
37500 ALL

E-Max kurorë
37500 ALL

Kurore metali (jo flori)
7000 ALL

PROTETIKA STOMATOLOGJIKE E LEVIZSHME

Protezë totale akrilat per një nofull
30000 ALL

Protezë totale akrilat me makiazh për një nofull
50000 ALL

Protezë e pjesshme akrilat për një nofull (1-3 dhëmb)
12000 ALL

Protezë e pjesshme akrilat për një nofull (mbi 3 dhëmb)
18000 ALL

Protezë imediate e pjesshme (për dhëmb)
3000 ALL

Protezë imediate e plotë (për nofull)
28000 ALL

Protezë e skeletuar pa atashment
40000 ALL

Protezë e skeletuar me atashment
48500 ALL

Protezë e skeletuar me atashment mbi implantet dentare
83400 ALL

Ribazimi i protezës së plotë
5500 ALL

Riparimi i protezes kur dhembet nuk jane te perfshire
5500 ALL

Zevendesimi i dhembeve ne protezat e levizshme
3000 ALL

Riparimi i fasetës së kurorës/urës
3500 ALL

Vendosja e atashmentit CEKA
11000 ALL

Vendosja e shufrës Dokler
11000 ALL

Vendosja e kurorës teleskopike
11000 ALL

Shabllona mbrojtës (Bruksizëm)
5000 ALL

Shabllona për zbardhim dhe zbardhuesi Nitewhite ACP
20000 ALL

Zbardhimi i dhëmbëve në klinikë( 3 seanca )
20000 ALL

Zbardhimi i dhëmbëve në klinikë( 1 seanca )
10000 ALL

Zbardhimi i dhëmbëve në klinikë( 2 seanca )
20000 ALL

KIRURGJI ORALE

Konsultimi kirurgjik specialistik
2500 ALL

Heqja e dhëmbit të qumështit
1000 ALL

Heqje dhëmbi (me një rrenje)
1000 ALL

Heqje dhëmbi (me dy ose më shumë rrënjë)
2000 ALL

Heqja e dhëmbit të pjekurisë maxilar
2500 ALL

Heqja e dhëmbit të pjekurisë mandibular
5000 ALL

Heqja e dhëmbëve të impaktuar dhe semi impaktuar me kirurgji
15000 ALL

Incizioni dhe drenime intraorale
4200 ALL

Incizioni ekstraoral
7000 ALL

Vendosja e suturave primare
7000 ALL

Hemiseksioni i rrënjëve
5500 ALL

Biopsia
7000 ALL

Incizioni i gjëndrrës ose kanalit të pështymës
4200 ALL

Punksioni në hapësirën orale
2800 ALL

Mbyllja e hapjes oro-antrale (metoda konservative)
7000 ALL

Mbyllja e hapjes oro-antrale me lembo mukoperiostal
21000 ALL

Plastika e sinusit Maxillar Operacioni Caldwel Lucu
42000 ALL

Plastika e sinusit (Vasmund- Rehman)
35000 ALL

Apikotomia e dhëmbëve (incisiveve, kanineve, paramolareve)
15000 ALL

Apikotomia e molareve
28000 ALL

Apikotomia me mbushje retrograde
20000 ALL

Heqja e mukoceles se vogel
14000 ALL

Heqja e mukoceles se madhe
28000 ALL

Heqja e cistave dentogjene (cystamagna)
48000 ALL

Vendosje kirurgjike e implantit dentar
79000 ALL

Guidë kirurgjikale për një implant tek
27800 ALL

Guidë kirurgjikale për të gjithë nofullën
139000 ALL

Vendosje abatmentit në implant
13900 ALL

Vestibuloplastika
14000 ALL

Frenulektomia
10000 ALL

Denudimi
20000 ALL

Alveoloplastika (pa augmentim)
8000 ALL

Alveoloplastika (me augmentim) varësisht nga sasia e kockës
28000 ALL

Sinus lifting (ngritja e sinusit)
28000 ALL

Kocka 1gr
14000 ALL

Kocka 2 gr
28000 ALL

Membrana e vogel
14000 ALL

Membrana e madhe
28000 ALL

Heqje e Gummy smile e vogel
14000 ALL

Heqje e Gummy smile e mesme
21000 ALL

Heqje e Gummy smile e madhe
28000 ALL

Kirurgji me lazer (1 quadrant)
7000 ALL

Trajtimi i plageve te gojes me lazer
3000 ALL

Desifektim i kanaleve me laser (1kanal)
1000 ALL

Desensibilizim me lazer (deri ne 6 dhembe)
7000 ALL

PARADONTOLOGJI

Heqja e pllakës dentare
2000 ALL

Heqja e gurëzave me ultratinguj
2900 ALL

Heqja e gurëzave (me anestezi)
3900 ALL

Fluorizimi i dhëmbëve
1500 ALL

Kyretimi i thellë i xhepave parodontal (për kuadrant)
3500 ALL

Incizioni i gingivës
1500 ALL

Ekcizioni i indit gingival
3000 ALL

Sutura gingivale
4000 ALL

Gingivektomia me gingivoplastikë
14000 ALL

Frenektomia labiale
7000 ALL

Frenektomia e gjuhës
7000 ALL

Kyretimi i xhepave paradontal (me lembo) për kuadrant
14000 ALL

ORTODONTIA

Vizita e pare
3000 ALL

Vizita e dyte per marrjen e mases (2D, perfshire teknikun)
6000 ALL

Aktivizimi I aparatit mujor
4000 ALL

Trajtim ortodontik me braketa metalike per dy nofullat
140000 ALL

Trajtim ortodontik me braketa metalike per nje nofull
70000 ALL

Trajtim ortodontik me braketa qeramik per te dy nofullat
190000 ALL

Trajtim Ortodontik me braketa qeamire per nje nofull
95000 ALL

Invisalin
250000 ALL

Sherbime dentare nen anestezi te pergjithshme

Mbushje për dhëmbët e qumështit grade e I
3250 ALL

Mbushje Kompoziti për dhëmbët e qumeshtit grade e II
3770 ALL

Kavitet me shumë siperfaqe (rindërtim me vidapulpare)
650 ALL

Mbushje Kompoziti (rezine) – dhëmbët e përhershëm grade e II
5070 ALL

Mbushje kompoziti ( rezine ) – dhemb I perhershem ( grade e I )
3770 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me një rrenjë)
3250 ALL

Mbushje kanali (Dhëmb me dy rrënjë)
4550 ALL

Mbushje kanali ( dhemb me tre rrenje )
5850 ALL

Mjekim infeksioni periapika
3250 ALL

Heqje e dhembit te qumeshtit
1300 ALL

Heqje dhembi me nje rrenje
1300 ALL

Heqje dhembi me dy ose me shume rrenje
2600 ALL

Heqja e dhembit te pjekurise maxilar
3250 ALL

Heqja e dhembit te pjekurise maxilar
6500 ALL

Heqja e dhembit te impaktuar dhe semi impaktuar me kirurgji
19500 ALL

Heqje e gurezave me nestezi te pergjithshme
3770 ALL

Fluorizim I dhembeve
1950 ALL

Kyretim I xhepit paradontal me lembo per nje kuadrat
4550 ALL

Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar!

PRENOTO VIZITËN PËR BUZËQESHJEN TËNDE!

+355 423 90000

+355 69 44 44 016

hygeiadent@gmail.com

Autostrada Tirane – Durres, KM 01, Hygeia Hospital, Tirana, Albania

× Përshëndetje!