Sherbimet

Cmimet

Ekzaminim Radiologjik

CT3D

€ 70.00

Panoramex

€ 20.00

Radiografie Retroalveolare

€ 5.00

Sherbimet

Cmimet

Zbardhimi dhe Pastrimi

Zbardhimi profesional me llampe 1 séance

€ 100.00

Zbardhimi profesional me llampe 2-3 séanca

€ 200.00

Air Flow ( Guided Biofilm Therapy )

€ 50.00

Pastrim gurezash me Ultratinguj

€ 25.00

Sherbimet

Cmimet

Terapi

Mbushje kompoziti Grade I

€ 25.00

Mbushje kompoziti Grade II

€ 35.00

Mbushje Grade e trete dhemb me nje rrenje

€ 55.00

Mbushje Grade e trete dhemb me dy rrenje

€ 65.00

Mbushje Grade e trete dhemb me tre ose me shume rrenje

€ 75.00

Mbushje Grade e IV + mjekim infeksioni ( dhemb me nje rrenje )

€ 75.00

Mbushje Grade e IV + mjekim infeksioni ( dhemb me dy rrenje )

€ 85.00

Mbushje Grade e IV + mjekim infeksioni ( dhemb me tre ose me shume rrenje )

€ 95.00

Devitalizim ( dhemb me nje rrenje )

€ 20.00

Devitalizim ( dhemb me dy rrenje )

€ 30.00

Devitalizim ( dhemb me tre rrenje )

€ 40.00

Mbushje Rikonstruktive me vide

€ 40.00

Sherbimet

Cmimet

Ortopedi mbi Dhemb Natyral

Kuore metal qeramike

€ 80.00

Kuore Zirkoni

€ 220.00

Kurore Emax

€ 300.00

Fasete Emax

€ 330.00

Proteze dentare te thjeshta ( per te dy nofullat )

€ 500.00

Proteze Dentare Bredent ( per te dy nofullat )

€ 600.00

Sherbimet

Cmimet

Ortopedi mbi Implante

Kurore metal qeramike mbi implante

€ 130.00

Kurore zirkoni mbi implante

€ 250.00

Kurore Emax mbi implante

€ 330.00

All On Four ( per nje nofull me dhembe Rezine Vita )

€ 5,000.00

All On Four ( per nje nofull me dhembe zirkoni )

€ 7,500.00

All On six ( per nje nofull me dhembe Rezine Vita )

€ 6,500.00

All On six ( per nje nofull me dhembe zirkoni )

€ 9,000.00

Teeth Express (per nje nofull )

€ 10,000.00

Sherbimet

Cmimet

Kirurgji

Implant

€ 650.00

Shtim Kocke e vogel

€ 110.00

Shtim Kocke e madhe

€ 220.00

Membrane e Vogel

€ 110.00

Membrane e madhe

€ 220.00

Membrane T-mesh

€ 200.00

Membrane T-mesh

€ 400.00

Ngritje Sinusi

€ 250.00

Cresta Spint

€ 250.00

Heqje e dhemballes se pjekurise maxilare me kirurgji

€ 50.00

Heqje e dhemballes se pjekurise mandibulare me kirurgji

€ 120.00

Heqje e dhemballes se pjekurise maxilare pa kirurgji

€ 25.00

Heqje e dhemballes se pjekurise mandibulare pa kirurgji

€ 50.00

Heqje dhembi frontal

€ 10.00

Heqje dhemballe

€ 20.00

Sherbimet

Cmimet

Ortodontisi

Aparat ortpdontik me braketa metalike

€ 1,200.00

Aparat ortodontik me braketa qeramike

€ 1,600.00

Invisaling ( 2000 – 4000 € ) varet nga nurmi I maskerinave

€ 2,000.00

Aktivizim mujor I aparatit ortodontik

€ 35.00

Ekzaminim Radiologjik

CT3D

€  70.00 

CT3D

€  70.00 

Panoramex

€  20.00 

Radiografie Retroalveolare

€  5.00 

Zbardhimi dhe Pastrimi

Zbardhimi profesional me llampe 1 séance

€  100.00 

Zbardhimi profesional me llampe 1 séance

€  100.00 

Zbardhimi profesional me llampe 2-3 séanca

€  200.00 

Air Flow ( Guided Biofilm Therapy )

€  50.00 

Pastrim gurezash me Ultratinguj

€  25.00 

Terapi

Mbushje kompoziti Grade  I

€  25.00 

Mbushje kompoziti Grade  I

€  25.00 

Mbushje kompoziti Grade  II

€  35.00 

Mbushje Grade e trete dhemb me nje rrenje

€  55.00 

Mbushje Grade e trete dhemb me dy rrenje

€  65.00 

Mbushje Grade e trete dhemb me tre ose me shume  rrenje

€  75.00 

Mbushje Grade e IV + mjekim infeksioni ( dhemb me nje rrenje )

€  75.00 

Mbushje Grade e IV + mjekim infeksioni ( dhemb me dy  rrenje )

€  85.00 

Mbushje Grade e IV + mjekim infeksioni ( dhemb me tre ose me shume rrenje )

€  95.00 

Devitalizim ( dhemb me nje rrenje )

€  20.00 

Devitalizim ( dhemb me dy rrenje )

€  30.00 

Devitalizim ( dhemb me tre  rrenje )

€  40.00 

Mbushje Rikonstruktive me vide

€  40.00 

Ortopedi mbi Dhemb Natyral

Kuore metal qeramike

€  80.00 

Kuore metal qeramike

€  80.00 

Kuore Zirkoni

€  220.00 

Kurore Emax

€  300.00 

Fasete Emax

€  330.00 

Proteze dentare te thjeshta ( per te dy nofullat )

€  500.00 

Proteze Dentare Bredent ( per te dy nofullat )

€  600.00 

Ortopedi mbi Implante

Kurore metal qeramike mbi implante

€  130.00 

Kurore metal qeramike mbi implante

€  130.00 

Kurore zirkoni mbi implante

€  250.00 

Kurore Emax mbi implante

€  330.00 

All On Four ( per nje nofull me dhembe Rezine Vita )

€  5,000.00 

All On Four ( per nje nofull me dhembe zirkoni  )

€  7,500.00 

All On six  ( per nje nofull me dhembe Rezine Vita )

€  6,500.00 

All On six  ( per nje nofull me dhembe zirkoni  )

€  9,000.00 

Teeth Express (per nje nofull )

€  10,000.00 

Kirurgji

Implant

€  650.00 

Implant

€  650.00 

Shtim Kocke e vogel

€  110.00 

Shtim Kocke e madhe

€  220.00 

Membrane e Vogel

€  110.00 

Membrane e madhe

€  220.00 

Membrane T-mesh

€  200.00 

Membrane T-mesh

€  400.00 

Ngritje Sinusi

€  250.00 

Cresta Spint

€  250.00 

Heqje e dhemballes se pjekurise maxilare me kirurgji

€  50.00 

Heqje e dhemballes se pjekurise mandibulare  me kirurgji

€  120.00 

Heqje e dhemballes se pjekurise maxilare pa kirurgji

€  25.00 

Heqje e dhemballes se pjekurise mandibulare  pa  kirurgji

€  50.00 

Heqje dhembi frontal

€  10.00 

Heqje dhemballe

€  20.00 

Ortodontisi

Aparat ortpdontik me braketa metalike

€  1,200.00 

Aparat ortpdontik me braketa metalike

€  1,200.00 

Aparat ortodontik me braketa qeramike

€  1,600.00 

Invisaling ( 2000 – 4000 € ) varet nga nurmi I maskerinave

€  2,000.00 

Aktivizim mujor I aparatit ortodontik

€  35.00 

Ne jemi këtu për t’ju ndihmuar!

PRENOTO VIZITËN PËR BUZËQESHJEN TËNDE!

+355 423 90000

+355 69 44 44 016

hygeiadent@gmail.com

Autostrada Tirane – Durres, KM 01, Hygeia Hospital, Tirana, Albania

× Përshëndetje!